(HER)ONTWIKKELING RIJNLANDSTRAAT NOORD LEIDSCHENDAM

Omwonenden en belanghebbenden is gevraagd mee te denken over de ontwikkelplannen voor de (her)ontwikkeling van de locatie Rijnlandstraat Noord in Leidschendam. Met de aangedragen ideeën, wensen en voorkeuren komen we tot het best mogelijke woningbouwplan.

Tijdens de inloopbijeenkomst op 20 oktober 2022 is aan de hand van informatiepanelen een aantal mogelijke varianten voor het vernieuwingsplan Rijnlandstraat-Noord gepresenteerd. Ook is er een toelichting gegeven wat er, met de inbreng vanuit de gesprekken die dit voorjaar gevoerd zijn, is gedaan.

Lees hier het verslag van deze bijeenkomst in combinatie met de resultaten van de enquête.

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, dan blijft u automatisch op de hoogte van deze ontwikkeling en ontvangt u een uitnodiging als de datum voor de 2e openbare inloopavond gepland is.