(HER)ONTWIKKELING RIJNLANDSTRAAT NOORD LEIDSCHENDAM

Voor de locatie Rijnlandstraat Noord in Leidschendam heeft de gemeente de ambitie om deze locatie te (her)0ntwikkelen tot een plek waar het goed wonen en verblijven is. Omwonenden en belanghebbenden is gevraagd mee te denken over de ontwikkelplannen voor deze (her)ontwikkeling. Met de aangedragen ideeën, wensen en voorkeuren wordt toegewerkt naar een passend woningbouwplan.

Tijdens de inloopbijeenkomst op 20 oktober 2022 is aan de hand van informatiepanelen een aantal mogelijke varianten voor het vernieuwingsplan Rijnlandstraat-Noord gepresenteerd. Ook is er een toelichting gegeven wat er met de inbreng vanuit de diverse gesprekken is gedaan. Naar aanleiding van de ontvangen inbreng werken de gemeente, ontwikkelaars en architecten het plan voor deze locatie verder uit.

Na de zomer van 2023 zal er een volgende bijeenkomst gepland worden waarbij de voortgang met omwonenden en belanghebbenden gedeeld zal worden. Wilt u hiervoor uitgenodigd worden en heeft u zich eerder nog niet aangemeld? Doe dit dan alsnog, dan blijft u automatisch, vrijblijvend op de hoogte van de ontwikkeling Rijnlandstraat Noord in Leidschendam.


Van de inloopbijeenkomst in oktober 2022 en de resultaten van de enquête is een verslag gemaakt dat u op deze website kunt lezen. De belangrijkste bezwaren die in november 2021 zijn gemaakt zijn weergegeven in onderstaande panelen.

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, dan blijft u automatisch op de hoogte van deze ontwikkeling en u ontvangt vrijblijvend een uitnodiging als de datum voor de eerstvolgende inloopavond, die na de zomer plaats zal gaan vinden, gepland is.