(HER)ONTWIKKELING

RIJNLANDSTRAAT NOORD LEIDSCHENDAM

Voor de locatie Rijnlandstraat Noord in Leidschendam heeft de gemeente de ambitie om deze locatie te (her)0ntwikkelen tot een plek waar het goed wonen en verblijven is. Omwonenden en belanghebbenden is gevraagd mee te denken over de ontwikkelplannen voor deze (her)ontwikkeling. Met de aangedragen ideeën, wensen en voorkeuren wordt toegewerkt naar een passend woningbouwplan.

Tijdens de inloopbijeenkomst op 20 oktober 2022 is aan de hand van informatiepanelen een aantal mogelijke varianten voor het vernieuwingsplan Rijnlandstraat-Noord gepresenteerd. Ook is er een toelichting gegeven wat er met de inbreng vanuit de diverse gesprekken is gedaan. Naar aanleiding van de ontvangen inbreng werken de gemeente, ontwikkelaars en architecten het plan voor deze locatie verder uit.

Van de inloopbijeenkomst in oktober 2022 en de resultaten van de enquête is een verslag gemaakt dat u op deze website kunt lezen. De belangrijkste bezwaren die in november 2021 zijn gemaakt zijn weergegeven in onderstaande panelen.

Laatste nieuws

De volgende bijeenkomst staat gepland! We sluiten omwonenden en belanghebbenden graag aan op de inbreng en de voortgang van dit plan. Hiervoor staat een volgende bijeenkomst gepland op maandag 23 oktober aanstaande. U bent dan van harte welkom om binnen te lopen tussen 19.00 en 20.30 uur bij De Binnenhof aan de Damhoudersstraat 2a in Leidschendam. Aanmelden voor deze inloopbijeenkomst is niet verplicht. Na deze bijeenkomst zal de gedeelde informatie op de website te lezen zijn.

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, dan blijft u automatisch op de hoogte van deze ontwikkeling en u ontvangt vrijblijvend een uitnodiging als de datum voor de eerstvolgende inloopavond, die na de zomer plaats zal gaan vinden, gepland is.